Có 1 kết quả:

yíng jì

1/1

yíng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military prostitute