Có 1 kết quả:

yíng jiù

1/1

yíng jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to rescue