Có 1 kết quả:

yíng sī wǔ bì

1/1

Từ điển Trung-Anh

fraudulent personal gain (idiom); to engage in corrupt practice