Có 1 kết quả:

yíng yùn zī jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

working capital