Có 1 kết quả:

càn làn duō cǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

multicolored splendor (of fireworks, bright lights etc)