Có 1 kết quả:

càn xiào

1/1

càn xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smile brightly