Có 1 kết quả:

zhú huǒ

1/1

zhú huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

candle flame