Có 1 kết quả:

xūn zhēng jì

1/1

xūn zhēng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fumigant