Có 1 kết quả:

āo
Âm Pinyin: āo
Unicode: U+720A
Tổng nét: 19
Bộ: huǒ 火 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノノ丶丶一ノフ丨丨一一フノフ丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 4

1/1

āo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nấu, ninh, sắc, rang khô

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Như 熬 (1);
② Như 煨 nghĩa ①. Cv.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ấm, không lạnh.

Từ điển Trung-Anh

variant of 熬[ao1]