Có 1 kết quả:

lú tái

1/1

lú tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stove top
(2) hob