Có 1 kết quả:

làn ní

1/1

làn ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mud
(2) mire