Có 1 kết quả:

làn hu

1/1

làn hu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overripe
(2) overcooked