Có 1 kết quả:

làn màn

1/1

làn màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 爛漫|烂漫[lan4 man4]

Một số bài thơ có sử dụng