Có 1 kết quả:

làn tòu

1/1

làn tòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotten to the core