Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+7222
Tổng nét: 23
Bộ: huǒ 火 (+19 nét)
Hình thái: ⿸
Nét bút: 丶一ノ一丨ノ丶一丨ノ丶丨一一一丨一一一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nhỏ bé
2. tan nát