Có 1 kết quả:

pá shān shè shuǐ

1/1

pá shān shè shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to climb mountains and wade rivers (idiom); fig. to make a long and difficult journey