Có 1 kết quả:

pá shān hǔ

1/1

pá shān hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Boston ivy or Japanese creeper (Parthenocissus tricuspidata)