Có 1 kết quả:

pá chóng

1/1

pá chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reptile (old or common word for 爬行動物|爬行动物)