Có 1 kết quả:

pá chóng lèi

1/1

pá chóng lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reptiles
(2) also written 爬行類|爬行类