Có 1 kết quả:

Àì dīng bǎo

1/1

Àì dīng bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Edinburgh, capital of Scotland