Có 1 kết quả:

ài kū guǐ

1/1

ài kū guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crybaby