Có 1 kết quả:

Àì nú

1/1

Àì nú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 阿伊努[A1 yi1 nu3]