Có 1 kết quả:

Àì ěr lán Hǎi ㄚㄧˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄏㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Irish Sea between Ireland and north England