Có 1 kết quả:

Àì qín

1/1

Àì qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Aegean (sea between Greece and Turkey)