Có 1 kết quả:

Àì mò lì wéi ěr ㄚㄧˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Emeryville, town on San Fransico bay, California