Có 1 kết quả:

fù nǚ ㄈㄨˋ

1/1

fù nǚ ㄈㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

father and daughter