Có 1 kết quả:

fù qīn

1/1

fù qīn

phồn thể

Từ điển phổ thông

bố đẻ

Từ điển Trung-Anh

(1) father
(2) also pr. [fu4 qin5]
(3) CL:個|个[ge4]