Có 1 kết quả:

shuǎng xīn yuè mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

beautiful and heartwarming