Có 2 kết quả:

ěr ㄦˇㄋㄧˇ
Âm Pinyin: ěr ㄦˇ, ㄋㄧˇ
Tổng nét: 14
Bộ: yáo 爻 (+10 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一ノ丶丨フ丨ノ丶ノ丶ノ丶ノ丶
Thương Hiệt: MFBK (一火月大)
Unicode: U+723E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nễ, nhĩ
Âm Nôm: nhãi, nhĩ
Âm Nhật (onyomi): ジ (ji), ニ (ni)
Âm Nhật (kunyomi): なんじ (nan ji), しかり (shikari), その (sono), のみ (nomi), おれ (ore), しか (shika)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: ji5

Tự hình 5

Dị thể 11

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ěr ㄦˇ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai: mày, anh, ngươi, mi. § Tương đương với “nhữ” 汝, “nhĩ” 你. ◎Như: “nhĩ ngu ngã trá” 爾虞我詐 ngươi lừa đảo ta bịp bợm (tráo trở với nhau để thủ lợi).
2. (Đại) Ấy, đó, cái đó. ◇Lễ Kí 禮記: “Phu tử hà thiện nhĩ dã?” 夫子何善爾也 (Đàn cung thượng 檀弓上) Phu tử vì sao khen ngợi việc ấy?
3. (Đại) Thế, như thế. ◎Như: “liêu phục nhĩ nhĩ” 聊復爾爾 hãy lại như thế như thế. ◇Tương Sĩ Thuyên 蔣士銓: “Hà khổ nãi nhĩ” 何苦乃爾 (Minh ki dạ khóa đồ kí 鳴機夜課圖記) Sao mà khổ như thế.
4. (Tính) Từ chỉ định: này, đó, ấy. ◇Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶: “Nhĩ dạ phong điềm nguyệt lãng” 爾夜風恬月朗 (Thế thuyết tân ngữ 世說新語, Thưởng dự 賞譽) Đêm đó gió êm trăng sáng.
5. (Phó) Như thế, như vậy. ◎Như: “bất quá nhĩ nhĩ” 不過爾爾 chẳng qua như thế, đại khái như vậy thôi. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Phàm sự đại đô nhĩ” 凡事大都爾 (Quá Dục Thúy sơn 過浴翠山) Mọi việc thường đều như vậy.
6. (Trợ) Đặt cuối câu, biểu thị khẳng định. § Cũng như “hĩ” 矣. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Tận thử bất thắng, tương khứ nhi quy nhĩ” 盡此不勝, 將去而歸爾 (Tuyên Công thập ngũ niên 宣公十五年) Hết lần này mà không thắng, thì đi về thôi.
7. (Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Cũng như “hồ” 乎. ◇Công Dương truyện 公羊傳: “Hà tật nhĩ?” (Ẩn Công 隱公) Bệnh gì thế?
8. (Trợ) Tiếng đệm. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử chi Vũ Thành, văn huyền ca chi thanh, phu tử hoản nhĩ nhi tiếu” 子之武城, 聞弦歌之聲, 夫子莞爾而笑 (Dương hóa 陽貨) Khổng Tử tới Vũ Thành, nghe tiếng đàn hát, ông mỉm cười.
9. (Động) Gần, đến gần.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Mày, ngươi: 爾等 Bọn mày. 【爾汝】 nhĩ nhữ [ârrư] (văn) a. Biểu thị sự thân ái: 禰衡與孔融爲爾汝交 Nễ Hành và Khổng Dung chơi thân với nhau (Văn sĩ truyện); b. Biểu thị ý khinh thường: 人能充無受爾汝之實,無所往而不爲義也 Nếu người ta không chịu bị khinh thường, thì không đi đâu mà không làm điều nghĩa (Mạnh tử);
② Ấy, đó, cái đó, điều đó: 爾時 Hồi (lúc, khi) ấy; 爾處 Chỗ ấy, nơi ấy; 夫子何善爾也? Phu tử vì sao khen ngợi việc đó? (Lễ kí). 【爾後】nhĩ hậu [ârhòu] (văn) Từ nay về sau, về sau, sau đó;
③ Thế, như thế: 不過爾爾 Chỉ thế mà thôi; 雖爾衰落,嫣然有態 Tuy khô héo như thế, vẫn giữ được nét rực rỡ (Vương Thế Trinh: Thi bình); 君爾妾亦然 Chàng như thế mà thiếp cũng như thế (Ngọc đài tân vịnh);
④ Trợ từ cuối câu biểu thị ý khẳng định: 定楚國,如反手爾 Dẹp yên nước Sở, như trở bàn tay vậy (Tuân tử);
⑤ Trợ từ cuối câu biểu thị ý nghi vấn hoặc phản vấn: 何疾爾? Bệnh gì thế? (Công Dương truyện);
⑥ Vâng, ừ, phải (dùng độc lập trong câu, biểu thị sự đồng ý);
⑦ Làm ngữ vĩ cho hình dung từ hoặc phó từ (tương đương như 然, nghĩa
⑦, bộ 火): 子路率爾而對 Tử Lộ bộp chộp trả lời (Luận ngữ).

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) so
(3) like that
(4) you
(5) thou

Từ ghép 807

Ā bèi ěr 阿貝爾Ā dá bǐ ěr 阿達比爾ā ěr bā ní yà 阿爾巴尼亞Ā ěr bā ní yà rén 阿爾巴尼亞人Ā ěr bēi sī 阿爾卑斯Ā ěr bó tǎ 阿爾伯塔Ā ěr bó tè 阿爾伯特Ā ěr cí hǎi mò 阿爾茨海默Ā ěr cí hǎi mò bìng 阿爾茨海默病Ā ěr cí hǎi mò shì bìng 阿爾茨海默氏病Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿爾茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿爾茨海默症Ā ěr dōu sāi 阿爾都塞ā ěr fǎ 阿爾法Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿爾法羅密歐ā ěr fǎ lì zǐ 阿爾法粒子Ā ěr Gài dá 阿爾蓋達Ā ěr gǔn qín 阿爾袞琴Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿爾漢格爾斯克州Ā ěr jí ěr 阿爾及爾ā ěr jí lì yà 阿爾及利亞Ā ěr jí lì yà rén 阿爾及利亞人Ā ěr jiā wéi 阿爾加維Ā ěr kǎ tè 阿爾卡特Ā ěr kǎn tǎ lā 阿爾坎塔拉Ā ěr méi lǐ yà 阿爾梅里亞Ā ěr sà sī 阿爾薩斯Ā ěr shān 阿爾山Ā ěr shān shì 阿爾山市Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿爾斯通公司Ā ěr tài 阿爾泰Ā ěr tài Shān 阿爾泰山Ā ěr tài shān mài 阿爾泰山脈Ā ěr tài xuě jī 阿爾泰雪雞Ā ěr tài yǔ 阿爾泰語ā ěr tài zǐ wǎn 阿爾泰紫菀Ā ěr wǎ léi 阿爾瓦雷Ā ěr wǎ sè tè 阿爾瓦塞特Ā fǎ ěr 阿法爾Ā fǎ ěr Shā mò 阿法爾沙漠Ā fú lè ěr Hào 阿芙樂爾號Ā jiā dí ěr 阿加迪爾Ā jīn kù ěr 阿金庫爾Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普爾科Ā lā ěr 阿拉爾Ā lā ěr shì 阿拉爾市Ā lǔ kē ěr qìn 阿魯科爾沁Ā lǔ kē ěr qìn qí 阿魯科爾沁旗Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿魯納恰爾邦Ā lún dá ěr 阿倫達爾Ā mù ěr Hé 阿穆爾河Ā mù ěr Zhōu 阿穆爾州Ā pǔ ěr dùn 阿普爾頓Ā sī pèi ěr gé ěr 阿斯佩爾格爾Āī ěr duō ān 埃爾多安Āī ěr fú tè 埃爾福特Āī ěr jīn 埃爾金Āī ěr jīn dà lǐ shí 埃爾金大理石Āī ěr lǎng gēn 埃爾朗根Āī ěr lǎng gēn gāng lǐng 埃爾朗根綱領Āī ěr nán dé sī 埃爾南德斯Āī ěr pà suǒ 埃爾帕索Āī ěr wéi sī · Pǔ léi sī lì 埃爾維斯普雷斯利Āī fēi ěr Tiě tǎ 埃菲爾鐵塔Āī gé ěr sōng 埃格爾松Āī mǐ ěr 埃米爾Àì dé sī wò ěr 愛德斯沃爾Àì ěr bó tǎ 艾爾伯塔ài ěr lán 愛爾蘭Àì ěr lán Gòng hé guó 愛爾蘭共和國Àì ěr lán Gòng hé jūn 愛爾蘭共和軍Àì ěr lán Hǎi 愛爾蘭海Àì ěr lán rén 愛爾蘭人Àì ěr lán yǔ 愛爾蘭語Àì ěr mǐ tǎ jī 艾爾米塔奇Àì ěr mǐ tǎ shí 艾爾米塔什Àì fēi ěr Tiě tǎ 艾菲爾鐵塔Àì mǎ niǔ āi ěr 艾瑪紐埃爾Àì mí ěr 艾彌爾Àì mò lì wéi ěr 愛莫利維爾Àì sēn háo wēi ěr 艾森豪威爾Ān dào ěr 安道爾Ān dào ěr chéng 安道爾城Ān dào ěr Gòng hé guó 安道爾共和國Ān gé ěr 安格爾ān jí ěr 安吉爾Ān wǎ ěr 安瓦爾Àò ěr bā ní 奧爾巴尼Àò ěr bù lài tè 奧爾布賴特Àò ěr dé ní Dǎo 奧爾德尼島Àò ěr liáng 奧爾良Àò kāng nèi ěr 奧康內爾Àò mǎ ěr 奧馬爾Àò sī wǎ ěr dé 奧斯瓦爾德Àò wēi ěr 奧威爾Bā bù ěr 巴布爾Bā dé ěr 巴德爾Bā ěr 巴爾Bā ěr dì mó 巴爾的摩Bā ěr duō lù mào 巴爾多祿茂Bā ěr gān 巴爾幹Bā ěr gān Bàn dǎo 巴爾幹半島Bā ěr kā shí Hú 巴爾喀什湖Bā ěr kè nèn dé 巴爾克嫩德Bā ěr shě fū sī jī 巴爾舍夫斯基Bā ěr zhā kè 巴爾扎克Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米爾Bā sāi ěr 巴塞爾Bā sī tè ěr 巴斯特爾Bā xī ěr 巴希爾Bā yàn nào ěr 巴彥淖爾Bā yàn nào ěr shì 巴彥淖爾市Bài kē nǔ ěr 拜科努爾Bài kē nǔ ěr Háng tiān Fā shè Jī dì 拜科努爾航天發射基地Bān chán É ěr dé ní 班禪額爾德尼Bān jiā luó ěr 班加羅爾Bān zhū ěr 班珠爾Bāo ěr 包爾Bǎo ěr 保爾Bǎo ěr sēn 保爾森Bào wēi ěr 鮑威爾Bēi ěr gēn 卑爾根Běi Àì ěr lán 北愛爾蘭Bèi ěr 貝爾Bèi ěr fǎ sī tè 貝爾法斯特Bèi ěr gé lái dé 貝爾格萊德Bèi ěr gé lè 貝爾格勒Bèi ěr Hú 貝爾湖Bèi ěr mò bāng 貝爾墨邦Bèi ěr mò pān 貝爾莫潘Bèi ěr Shí yàn shì 貝爾實驗室Bèi jiā ěr Hú 貝加爾湖Bèi kè ěr 貝克爾bèi kè lè ěr 貝克勒爾Bèi nà qí ěr · Bù tuō 貝娜齊爾布托Bǐ ěr 比爾Bǐ ěr · Gài cí 比爾蓋茨Bǐ ěr bó 比爾博Bǐ ěr mǔ 彼爾姆Bǐ hā ěr bāng 比哈爾邦Bǐ lè fèi ěr dé 比勒費爾德Bì ěr bā è 畢爾巴鄂Biāo zhǔn Pǔ ěr 標準普爾Bō ěr Bù tè 波爾布特Bō ěr duō 波爾多Bō ěr duō yè 波爾多液bō ěr kǎ 波爾卡Bō ěr zī màn 玻爾茲曼Bó ěr dé 博爾德Bó ěr dùn 博爾頓Bó ěr hè sī 博爾赫斯Bó ěr ní 伯爾尼Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu 博爾塔拉蒙古自治州Bó pà ěr 博帕爾Bò bò ěr 柏柏爾Bù ěr dài shù 布爾代數Bù ěr jīn 布爾津Bù ěr jīn xiàn 布爾津縣bù ěr qiáo yà 佈爾喬亞bù ěr qiáo yà 布爾喬亞Bù ěr shí wéi kè 布爾什維克bù gān wéi ěr 布干維爾Bù gān wéi ěr Dǎo 布干維爾島bù guò ěr ěr 不過爾爾Bù hén wǎ ěr dé 布痕瓦爾德Bù lā chái wéi ěr 布拉柴維爾Bù lái ěr 布萊爾Bù lán nī · Sī pí ěr sī 布蘭妮斯皮爾斯Bù lǐ sī tuō ěr 布里斯托爾Bù lǐ sī tuō ěr Hǎi xiá 布里斯托爾海峽Bù lǔ sài ěr 布魯塞爾Bù shí ěr 布什爾Cān kǎ ěr 參卡爾Chá bù chá ěr 察布查爾Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查爾錫伯自治縣Chá bù chá ěr xiàn 察布查爾縣Chá ěr hán Yán hú 察爾汗鹽湖Chá ěr sī 查爾斯Chá ěr sī · Dí gēng sī 查爾斯狄更斯Chá ěr sī · Gé léi 查爾斯格雷Chá ěr sī dùn 查爾斯頓Chá hā ěr 察哈爾Chá hā ěr yòu yì hòu qí 察哈爾右翼後旗Chá hā ěr yòu yì qián qí 察哈爾右翼前旗Chá hā ěr yòu yì zhōng qí 察哈爾右翼中旗Chāng dí jiā ěr 昌迪加爾Chē ěr ní xuě fū sī jī 車爾尼雪夫斯基Chén bā ěr hǔ qí 陳巴爾虎旗chū ěr fǎn ěr 出爾反爾Dá dá ní ěr Hǎi xiá 達達尼爾海峽Dá ěr fú ěr 達爾福爾Dá ěr fù ěr 達爾富爾Dá ěr hǎn Mào míng ān lián hé qí 達爾罕茂明安聯合旗Dá ěr mǎ tí yà 達爾馬提亞Dá ěr wén 達爾文Dá ěr wén gǎng 達爾文港Dá ěr wén xué shuō 達爾文學說Dá ěr wén xué tú 達爾文學徒Dá kā ěr 達喀爾Dá lǎng bèi ěr 達朗貝爾Dá wò ěr 達斡爾Dá wò ěr yǔ 達斡爾語dǎ gāo ěr fū 打高爾夫dǎ gāo ěr fū qiú 打高爾夫球Dà hū lā ěr 大呼拉爾Dài ěr 戴爾Dài ěr fū tè 代爾夫特Dān ní ěr 丹尼爾Dào ěr dùn 道爾頓Dé léi ěr 德雷爾Dé wéi ěr pān 德維爾潘děi ěr tǎ 得爾塔Dí kǎ ěr 笛卡爾dì nà ěr 第納爾Dù ěr bó tè 杜爾伯特Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜爾伯特蒙古族自治縣Dù ěr bó tè xiàn 杜爾伯特縣Dù sāi ěr duō fū 杜塞爾多夫Dūn kè ěr kè 敦刻爾克Duō ěr 多爾Duō ěr gǔn 多爾袞Duō fó ěr 多佛爾Duō yī ěr 多伊爾é ěr 俄爾É ěr gǔ nà 額爾古納É ěr gǔ nà Hé 額爾古納河É ěr gǔ nà shì 額爾古納市É ěr gǔ nà yòu qí 額爾古納右旗É ěr gǔ nà zuǒ qí 額爾古納左旗É ěr jīn 額爾金É ěr qí sī Hé 額爾齊斯河É fēi ěr shì 額菲爾士É fēi ěr shì Fēng 額菲爾士峰É lè bèi gé · Dào ěr jí 額勒貝格道爾吉È ěr bù lǔ shì 厄爾布魯士È ěr duō sī 鄂爾多斯È ěr duō sī Gāo yuán 鄂爾多斯高原È ěr duō sī Shā mò 鄂爾多斯沙漠È ěr duō sī shì 鄂爾多斯市È ěr Ní nuò 厄爾尼諾è ěr ní nuò xiàn xiàng 厄爾尼諾現象È guā duō ěr 厄瓜多爾Ēn gé ěr 恩格爾ěr gé 爾格ěr hòu 爾後ěr lái 爾來ěr yú wǒ zhà 爾虞我詐Fǎ ěr kǎ shí 法爾卡什fán ěr dīng 凡爾丁Fán ěr sài 凡爾賽fēi ā bèi ěr 非阿貝爾Fēi dé ěr 菲德爾Fēi ěr pǔ sī 菲爾普斯Fēi ěr tè 菲爾特Fēi ěr zī 菲爾茲Fēi ěr zī Jiǎng 菲爾茲獎Fēi shě ěr 菲捨爾Fèi ào duō ěr 費奧多爾Fèi ěr bā hā 費爾巴哈Fèi ěr gàn nà 費爾干納Fèi ěr gàn nà Pén dì 費爾幹納盆地Fèi ěr mǎ 費爾馬Fèi ěr mǎ dà dìng lǐ 費爾馬大定理Fèi lā dé ěr fēi yà 費拉德爾菲亞Fú ěr 福爾Fú ěr jiā gé lè 伏爾加格勒Fú ěr jiā Hé 伏爾加河Fú ěr mó shā 福爾摩沙Fú ěr mó sī 福爾摩斯Fú ěr tài 伏爾泰Fú lā jī mǐ ěr 弗拉基米爾Fú léi zé ěr 彿雷澤爾Fú lù bèi ěr 福祿貝爾Fù lā ěr jī 富拉爾基Fù lā ěr jī qū 富拉爾基區Gá ěr 噶爾Gá ěr xiàn 噶爾縣Gài ěr 蓋爾Gài ěr yǔ 蓋爾語Gāo ěr chá kè 高爾察克gāo ěr fū 高爾夫gāo ěr fū qiú 高爾夫球gāo ěr fū qiú chǎng 高爾夫球場Gāo ěr jī 高爾基Gāo ěr jī fù hé tǐ 高爾基複合體Gāo ěr jī tǐ 高爾基體Gāo ěr jī tǐ 高爾機體Gē ěr 戈爾Gē ěr bā qiáo fū 戈爾巴喬夫Gē péi ěr 戈培爾Gē sī lā ěr 戈斯拉爾Gé ěr fū Bō tè 格爾夫波特Gé ěr mù 格爾木Gé ěr mù shì 格爾木市Gé lè nuò bù ěr 格勒諾布爾Gé lín nài ěr Dà xué 格林奈爾大學Gé sà ěr 格薩爾Gě ruì gé ěr 葛瑞格爾Gōng gǔ ěr 龔古爾Gǔ ěr bān tōng gǔ tè Shā mò 古爾班通古特沙漠Gǔ ěr bāng jié 古爾邦節Gǔ jié lā ěr 古傑拉爾Guā dá ěr 瓜達爾Guā dá ěr Gǎng 瓜達爾港Guā dá kǎ nà ěr dǎo 瓜達卡納爾島Guā dá kǎ nà ěr zhàn yì 瓜達卡納爾戰役guài rén Àò ěr · Yáng kē wéi qí 怪人奧爾揚科維奇Guó lì Shǒu ěr Dà xué 國立首爾大學Hā bèi ěr 哈貝爾Hā ěr bīn 哈爾濱Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué 哈爾濱工業大學Hā ěr bīn shì 哈爾濱市Hā ěr dēng 哈爾登Hā ěr sī tǎ 哈爾斯塔Hā lā ěr Wǔ shì 哈拉爾五世Hā mǎ ěr 哈馬爾Hā mǐ ěr kǎ 哈米爾卡Hǎi dé ěr bǎo 海德爾堡Hǎi dé gé ěr 海德格爾Hǎi ěr 海爾hǎi ěr dé lán 海爾德蘭Hǎi lā ěr 海拉爾Hǎi lā ěr qū 海拉爾區Hán dé ěr 韓德爾Hàn mì ěr dùn 漢密爾頓Háo yī dù · Bǐ háo ěr 豪伊杜比豪爾Háo yī dù · Bì háo ěr zhōu 豪伊杜比豪爾州Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克賽爾蒙古自治縣Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克賽爾縣hé ěr méng 荷爾蒙Hé lín gé ěr 和林格爾Hé lín gé ěr xiàn 和林格爾縣Hè ěr 赫爾Hè ěr màn 赫爾曼Hè ěr màn dé 赫爾曼德hè ěr méng 賀爾蒙Hè ěr mò sī 赫爾墨斯Hè ěr mù tè 赫爾穆特Hè ěr mù tè · Kē ěr 赫爾穆特科爾Hè ěr xīn jī 赫爾辛基Hè màn · Mài ěr wéi ěr 赫曼麥爾維爾Hēi gé ěr 黑格爾Hēng dé ěr 亨德爾Hū lún bèi ěr 呼倫貝爾Hū lún bèi ěr cǎo yuán 呼倫貝爾草原Hū lún bèi ěr méng 呼倫貝爾盟Hū lún bèi ěr shì 呼倫貝爾市Huá ěr Jiē 華爾街Huá ěr jiē Rì bào 華爾街日報huá ěr zī 華爾茲Huò ěr 霍爾Huò ěr bù lǔ kè 霍爾布魯克Huò ěr mǔ sī 霍爾姆斯Huò ěr mù zī 霍爾木茲Huò ěr mù zī Dǎo 霍爾木茲島Huò ěr mù zī Hǎi xiá 霍爾木茲海峽Huò ěr téng 霍爾滕Jī ěr 基爾jī ěr tè 基爾特Jí ěr bó tè 吉爾伯特Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉爾伯特群島jí ěr dá 吉爾達Jí ěr jí sī 吉爾吉斯Jí ěr jí sī rén 吉爾吉斯人Jí ěr jí sī sī tǎn 吉爾吉斯斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉爾吉斯坦Jí ěr jí sī zú 吉爾吉斯族Jí mù sà ěr 吉木薩爾Jí mù sà ěr xiàn 吉木薩爾縣Jiā ěr gè dá 加爾各答Jiā ěr màn 嘉爾曼Jiā ěr wén 加爾文Jiā suǒ ěr 加索爾Jié ěr méi zī 捷爾梅茲Jié ěr rèn sī kè 捷爾任斯克Jié xī kǎ · Àì ěr bā 傑西卡艾爾芭jù ěr 具爾Kā bù ěr 喀布爾Kā ěr bā qiān Shān mài 喀爾巴阡山脈Kā ěr kā 喀爾喀Kā shí gá ěr 喀什噶爾Kǎ ěr 卡爾Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡爾馬克思Kǎ ěr bā lā 卡爾巴拉Kǎ ěr dé lóng 卡爾德龍Kǎ ěr dùn 卡爾頓Kǎ ěr jiā lǐ 卡爾加里Kǎ ěr sī lǔ è 卡爾斯魯厄Kǎ ěr wén 卡爾文Kǎ ěr wén Kè lái yīn 卡爾文克萊因Kǎ ěr zā yī 卡爾紮伊Kǎ nà wéi ěr jiǎo 卡納維爾角Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo 卡納維拉爾角Kǎ tǎ ěr 卡塔爾kǎ tè ěr 卡特爾Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng 卡西米爾效應Kāi bó ěr 開伯爾Kāi bó ěr shān kǒu 開伯爾山口Kāi ěr wén 開爾文Kǎi ěr tè rén 凱爾特人Kǎn bèi ěr 坎貝爾Kǎn bèi ěr zhū rú cāng shǔ 坎貝爾侏儒倉鼠Kāng nài ěr 康奈爾Kāng nài ěr Dà xué 康奈爾大學Kāng tuō ěr 康託爾Kē cí wò ěr dé 科茨沃爾德Kē ěr 科爾Kē ěr duō wǎ 科爾多瓦Kē ěr kè zī 柯爾克孜Kē ěr kè zī yǔ 柯爾克孜語Kē ěr kè zī zú 柯爾克孜族Kē ěr qìn 科爾沁Kē ěr qìn qū 科爾沁區Kē ěr qìn yòu yì qián qí 科爾沁右翼前旗Kē ěr qìn yòu yì zhōng qí 科爾沁右翼中旗Kē ěr qìn zuǒ yì hòu 科爾沁左翼後Kē ěr qìn zuǒ yì hòu qí 科爾沁左翼後旗Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng 科爾沁左翼中Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng qí 科爾沁左翼中旗Kē nán · Dào ěr 柯南道爾Kē pèi ěr 科佩爾Kè ěr bái 克爾白kè lā sī nuò dá ěr 克拉斯諾達爾Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯諾亞爾斯克kè lǐ ào ěr yǔ 克里奧爾語Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀貝爾Kè shí mǐ ěr 克什米爾Kè zī ěr gǎ hā 克孜爾尕哈Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái 克孜爾尕哈烽火台Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜爾千佛洞Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒蘇柯爾克孜自治州Kù ěr 庫爾Kù ěr dé 庫爾德Kù ěr dé Gōng rén dǎng 庫爾德工人黨Kù ěr dé rén 庫爾德人Kù ěr dé sī tǎn 庫爾德斯坦Kù ěr lè 庫爾勒Kù ěr lè shì 庫爾勒市Kù ěr ní kē wá 庫爾尼科娃Kù ěr sī kè 庫爾斯克Kù ěr tè · Wǎ ěr dé hǎi mǔ 庫爾特瓦爾德海姆kuā xiū kě ěr zhèng 誇休可爾症Lā bāo ěr 拉包爾Lā ěr fū 拉爾夫Lā ěr wéi kè 拉爾維克Lā fěi ěr 拉斐爾Lā gài ěr 拉蓋爾Lā hé ěr 拉合爾Lā mǔ sī fēi ěr dé 拉姆斯菲爾德Lā shí kǎ ěr Jiā 拉什卡爾加Lā shí mò ěr Shān 拉什莫爾山Lā sī pà ěr mǎ sī 拉斯帕爾馬斯Lā wǎ ěr 拉瓦爾Lái wàng è ěr 萊旺厄爾Lái yī ěr 萊伊爾Lè Hā fèi ěr 勒哈費爾Léi ā ěr chéng 雷阿爾城léi yà ěr 雷亞爾Lǐ ěr 里爾Lǐ ěr wáng 李爾王Lǐ wǎ ěr duō 里瓦爾多Lì bó wéi ěr 利伯維爾Lì lè hā mò ěr 利勒哈默爾Lì mǎ suǒ ěr 利馬索爾Liè fū · Tuō ěr sī tài 列夫托爾斯泰Lóng gé ěr 隆格爾Lóng gé ěr xiàn 隆格爾縣Lǚ sāi ěr sī hǎi mǔ 呂塞爾斯海姆Lú bù ěr yǎ nà 盧布爾雅那Lú wǎ ěr Hé 盧瓦爾河Lǔ ěr 魯爾Lǔ ěr Hé 魯爾河Lǔ fú ěr gōng 魯佛爾宮Lù yì · Pí āi ěr · Ā ěr dōu sāi 路易皮埃爾阿爾都塞Lù yì sī · Yī nà xī ào · Lú lā · Dá xí ěr wǎ 路易斯伊納西奧盧拉達席爾瓦Luó bó sī bì ěr 羅伯斯庇爾Luó ěr dìng lǐ 羅爾定理Luó ěr sī · Luó yī sī 羅爾斯羅伊斯Luó jié ài ěr zhī 羅潔愛爾之Luó nà ěr duō 羅納爾多Luò xī ěr 洛希爾mǎ ěr bǎo bìng dú 馬爾堡病毒Mǎ ěr bèi kè 馬爾貝克Mǎ ěr dài fū 馬爾代夫Mǎ ěr dì fū 馬爾地夫Mǎ ěr gǔ 馬爾谷Mǎ ěr jiǎ 馬爾賈Mǎ ěr kǎ Hé 馬爾卡河Mǎ ěr kāng 馬爾康Mǎ ěr kāng xiàn 馬爾康縣Mǎ ěr kāng zhèn 馬爾康鎮Mǎ ěr kě fū guò chéng 馬爾可夫過程Mǎ ěr kù sī 馬爾庫斯Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 馬爾馬拉海Mǎ ěr mò 馬爾默Mǎ ěr sī 馬爾斯Mǎ ěr tā 馬爾他Mǎ ěr tā rén 馬爾他人Mǎ ěr tā yǔ 馬爾他語Mǎ ěr wéi nà sī Qún dǎo 馬爾維納斯群島Mǎ ěr zhā hè 馬爾扎赫Mǎ gá ěr ní 馬噶爾尼Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 馬噶爾尼使團Mǎ jiá ěr ní 馬戛爾尼Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 馬戛爾尼使團Mǎ kè sī wēi ěr 馬克斯威爾Mǎ lǐ bó ěr 馬里博爾Mǎ shào ěr Qún dǎo 馬紹爾群島Mǎ xiē ěr 馬歇爾Mǎ zhā ěr 馬扎爾Mǎ zhā ěr yǔ 馬扎爾語Mài ěr wéi ěr 麥爾維爾Mài kè ěr 邁克爾Mài kè ěr · Jié kè xùn 邁克爾傑克遜Mài kè ěr · Kè lái dùn 邁克爾克萊頓Mài kè ěr · Qiáo dān 邁克爾喬丹Màn dá ěr 曼達爾Màn sū ěr 曼蘇爾Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯達斡爾族區Méi sī méi ěr 梅斯梅爾měi ní ěr bìng 美尼爾病Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 美屬維爾京群島Méng dài ěr 蒙代爾Méng tè lì ěr 蒙特利爾Mǐ dé ěr bó lǐ 米德爾伯里Mǐ ěr dùn 米爾頓Mǐ ěr sī 米爾斯Mǐ gé ěr · dé · Sāi wàn tí sī · Sà wéi dé lā 米格爾德塞萬提斯薩維德拉Mǐ hā yī ěr · Pǔ luó huò luó fū 米哈伊爾普羅霍羅夫mǐ nà ěr dí 米納爾迪Mǐ xiē ěr 米歇爾Mì ěr wò jī 密爾沃基Mó ěr 摩爾Mó ěr duō wǎ 摩爾多瓦Mó ěr duō wǎ rén 摩爾多瓦人Mó ěr gēn 摩爾根Mó ěr mén 摩爾門Mó ěr mén Jīng 摩爾門經Mó ěr rén 摩爾人Mó ěr sī diàn mǎ 摩爾斯電碼Mó sū ěr 摩蘇爾Mò ěr běn 墨爾本Mò ěr bō 墨爾缽Mò ěr sī 莫爾斯Mò ěr sī diàn mǎ 莫爾斯電碼Mò ěr zī bǐ gǎng 莫爾茲比港Mò kè ěr 默克爾Mò lì Dá wǎ Dá wò ěr zú Zì zhì qí 莫力達瓦達斡爾族自治旗Mù ěr xī 穆爾西Mù suǒ ěr sī jī 穆索爾斯基Nǎ mù bā ěr · Ēn hè bā yà ěr 那木巴爾恩赫巴亞爾Nà dá ěr 納達爾Nà ěr xùn 納爾遜Nà pí ěr 納皮爾Nà sā ní ěr · Huò sāng 納撒尼爾霍桑Nà sài ěr 納賽爾Nà shí wéi ěr 納什維爾Nà wǎ tè ěr yǔ 納瓦特爾語Nà zhā ěr bā yē fū 納扎爾巴耶夫nǎi ěr 乃爾Nán gé hā ěr shěng 楠格哈爾省Ní bó ěr 尼泊爾Ní bó ěr jiāo méi 尼泊爾鷦鶥Ní bó ěr Wáng guó 尼泊爾王國Ní ěr sēn 尼爾森Ní ěr xùn 尼爾遜Ní rì ěr 尼日爾Ní rì ěr Hé 尼日爾河Niǔ kǎ sī ěr 紐卡斯爾Nǔ ěr hā chì 努爾哈赤Nuò bèi ěr 諾貝爾Nuò bèi ěr Hé píng jiǎng 諾貝爾和平獎Nuò bèi ěr Jiǎng 諾貝爾獎Nuò bèi ěr Wén xué Jiǎng 諾貝爾文學獎Nuò bèi ěr Wù lǐ xué Jiǎng 諾貝爾物理學獎ǒu ěr 偶爾Pà dì ěr 帕蒂爾pà ěr wǎ dì 帕爾瓦蒂Pà lā sè ěr shì 帕拉塞爾士Pà lì jī ěr 帕利基爾Pà lì sī · Xī ěr dùn 帕麗斯希爾頓Pà mǐ ěr 帕米爾Pà mǐ ěr Gāo yuán 帕米爾高原pà mǐ ěr shān mài 帕米爾山脈Pà nèi ěr 帕內爾Pà sī kǎ ěr 帕斯卡爾Pān tǎ nà ěr 潘塔納爾Pí āi ěr 皮埃爾Pí ěr 皮爾Pí ěr sēn 皮爾森Pí kǎ ěr 皮卡爾Píng kǎ fēi ěr tè 萍卡菲爾特Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī 普爾熱瓦爾斯基pǔ nài luò ěr 普萘洛爾Qí qí hā ěr 齊齊哈爾Qí qí hā ěr shì 齊齊哈爾市Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 前郭爾羅斯蒙古族自治縣Qiáo zhì · Àò wēi ěr 喬治奧威爾Qiáo zhì · Bù ěr 喬治布爾Qiē ěr nuò bèi lì 切爾諾貝利Qiè ěr xī 切爾西Qiū ěr jīn 丘爾金Qiū jí ěr 丘吉爾Qiū jí ěr 邱吉爾Rè bǐ yà · Kǎ dé ěr 熱比亞卡德爾Rè bǐ yà · Kǎ dé ěr 熱比婭卡德爾Rè ěr wéi 熱爾韋Rú lè · Fán ěr nà 儒勒凡爾納ruì ěr 瑞爾Ruò ěr gài 若爾蓋Ruò ěr gài xiàn 若爾蓋縣Sā ěr mèng 撒爾孟Sā qiē ěr 撒切爾Sā qiē ěr Fū ren 撒切爾夫人Sǎ mǎ ěr gàn 撒馬爾幹Sǎ mǎ ěr hǎn 撒馬爾罕Sà dé ěr 薩德爾Sà dé ěr shì 薩德爾市Sà ěr 薩爾Sà ěr bù lǚ kěn 薩爾布呂肯Sà ěr cí bǎo 薩爾茨堡Sà ěr hǔ zhī zhàn 薩爾滸之戰Sà ěr kē qí 薩爾科奇Sà ěr kē qí 薩爾科齊Sà ěr pǔ sī bǎo 薩爾普斯堡Sà ěr tú 薩爾圖Sà ěr tú qū 薩爾圖區Sà ěr wǎ duō 薩爾瓦多Sà ěr wēn jiāng 薩爾溫江Sà ěr zhōu 薩爾州Sāi ěr tè 塞爾特Sāi ěr tè yǔ 塞爾特語Sāi ěr wéi yà 塞爾維亞Sāi ěr wéi yà hé Hēi shān 塞爾維亞和黑山Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞爾維亞克羅地亞語Sāi ěr wéi yà yǔ 塞爾維亞語Sāi miù ěr 塞繆爾Sāi miù ěr · Yuē hàn xùn 塞繆爾約翰遜Sāi wǎ sī tuō bō ěr 塞瓦斯托波爾Sài ěr nán 塞爾南Sài nèi jiā ěr 塞內加爾Sài shé ěr 塞舌爾Sài shé ěr Qún dǎo 塞舌爾群島Sāng dé ěr fú dé 桑德爾福德Sāng jǐ bā ěr 桑給巴爾Sè xí ěr 塞席爾Sēn hǎi sè ěr 森海塞爾Shā kuí ěr · Àò ní ěr 沙奎爾奧尼爾Shàng ài sè ěr 上艾瑟爾Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng 聖皮埃爾和密克隆Shèng Sà ěr wǎ duō 聖薩爾瓦多shī dì lì ěr 施蒂利爾shī dì lì ěr zhōu 施蒂利爾州Shì jiè Wéi wú ěr Dài biǎo Dà huì 世界維吾爾代表大會Shǒu ěr 首爾Shǒu ěr Guó lì Dà xué 首爾國立大學Shǒu ěr Shì 首爾市Shǒu ěr Tè bié shì 首爾特別市shuài ěr cāo gū 率爾操觚Sī chè dá ěr 斯徹達爾Sī dé gē ěr mó 斯德哥爾摩Sī fú ěr wǎ ěr 斯福爾瓦爾Sī kē fèi ěr Fēng 斯科費爾峰Sī pí ěr bó gé 斯皮爾伯格Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲爾德Sī tài ēn xiè ěr 斯泰恩謝爾Sī wéi ěr dé luò fū 斯維爾德洛夫Sū bì lì ěr Hú 蘇必利爾湖Sū ěr 蘇爾Sū měi ěr 蘇美爾Sū shān · Bō yī ěr 蘇珊波伊爾Suǒ ěr 索爾Suǒ ěr rén ní qín 索爾仁尼琴Suǒ ěr zī bó lǐ píng yuán 索爾茲伯里平原Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán 索爾茲伯里石環Suǒ xù ěr 索緒爾Tǎ ěr sì 塔爾寺Tǎ mǎ ěr 塔瑪爾Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什庫爾干塔吉克自治縣Tǎ shí kù ěr gān xiāng 塔什庫爾干鄉Tǎ shí kù ěr gān Zì zhì xiàn 塔什庫爾干自治縣Tǎ tǎ ěr 塔塔爾Tǎ tǎ ěr zú 塔塔爾族Tài ěr 泰爾Tài gē ěr 泰戈爾Tài gé ěr 泰格爾Tài mǐ ěr 泰米爾Tài mǐ ěr Měng hǔ Zǔ zhī 泰米爾猛虎組織Tài mǐ ěr Nà dé 泰米爾納德Tài mǐ ěr Nà dé bāng 泰米爾納德邦Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī 泰米爾伊拉姆猛虎解放組織Tài mǐ ěr yǔ 泰米爾語Tài sè ěr Dǎo 泰瑟爾島Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加爾巴Tè lā fǎ ěr jiā 特拉法爾加Tè lā fǎ ěr jiā guǎng chǎng 特拉法爾加廣場Tè lǐ ěr 特里爾Tè lǔ āi ěr 特魯埃爾Tī yě ěr 梯也爾Tí ěr 提爾Tí ěr Shì 提爾市Tiě ěr méi zī 鐵爾梅茲Tú ěr 圖爾Tú ěr gān 涂爾干Tú ěr kù 圖爾庫Tǔ ěr qí sī tǎn 土爾其斯坦Tuō ěr jīn 托爾金Tuō ěr sī Gǎng 托爾斯港Tuō ěr sī tài 托爾斯泰tuō lā ěr 托拉爾Tuō mù ěr 托木爾Tuō mù ěr fēng 托木爾峰Wǎ ěr dá kè 瓦爾達克Wǎ ěr dá kè Shěng 瓦爾達克省Wǎ ěr dé 瓦爾德wǎ ěr jī lǐ 瓦爾基里Wǎ ěr nà 瓦爾納Wǎ ěr tè 瓦爾特Wǎ hè jī ěr Hé 瓦赫基爾河wǎn ěr 莞爾Wēi ěr shì 威爾士Wēi ěr shì yǔ 威爾士語Wēi ěr tè jùn 威爾特郡Wēi ěr xùn 威爾遜Wéi ěr fú léi zī 韋爾弗雷茲Wéi ěr niǔ sī 維爾紐斯Wéi ěr róng 維爾容Wéi ěr sī tè lā sī 維爾斯特拉斯Wéi ěr wǎ 韋爾瓦Wéi jí ěr 維吉爾Wéi wú ěr 維吾爾Wéi wú ěr rén 維吾爾人Wéi wú ěr yǔ 維吾爾語Wéi wú ěr zú 維吾爾族Wēn bù ěr dēng 溫布爾登Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 溫布爾登網球公開賽Wēn bù ěr dùn 溫布爾頓Wēn tè tú ěr 溫特圖爾wēn wén ěr yǎ 溫文爾雅Wò ěr fēn sēn 沃爾芬森Wò ěr fū 沃爾夫wò ěr fū jiǎng 沃爾夫獎Wò ěr fū sī bǎo 沃爾夫斯堡Wò ěr mǎ 沃爾瑪Wò ěr tè · Huì tè màn 沃爾特惠特曼Wò ěr wò 沃爾沃Wò kè sī háo ěr 沃克斯豪爾Wū ěr 烏爾Wū ěr dū yǔ 烏爾都語Wū ěr gé 烏爾格Wū ěr hé 烏爾禾Wū ěr hé qū 烏爾禾區Wū ěr mǔ 烏爾姆Wū lā ěr 烏拉爾Wū lā ěr shān 烏拉爾山Wū lā ěr Shān mài 烏拉爾山脈Wú ěr kāi xī 吾爾開希Xī ěr 希爾Xī ěr bó tè 希爾伯特Xī ěr dùn 希爾頓Xī ěr fú sè mǔ 希爾弗瑟姆Xī ěr Hé 錫爾河Xī ěr nèi kē sī 希爾內科斯Xī kē ěr sī jī 西科爾斯基Xī lǐ ěr 西里爾Xī lǐ ěr zì mǔ 西里爾字母Xià ěr bā rén 夏爾巴人Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福爾摩斯Xiè ěr bā rén 謝爾巴人Xiè ěr gài 謝爾蓋Xīn ào ěr liáng 新奧爾良Xīn bā ěr hǔ yòu qí 新巴爾虎右旗Xīn bā ěr hǔ zuǒ qí 新巴爾虎左旗Xīn Hǎn bù shí ěr 新罕布什爾Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu 新罕布什爾州xīn hūn yàn ěr 新婚宴爾xīn hūn yàn ěr 新婚燕爾Xīn jiāng Wéi wú ěr Zì zhì qū 新疆維吾爾自治區Xīn Nán Wēi ěr shì 新南威爾士Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu 新南威爾士州Xuě fēi ěr dé 雪菲爾德Yǎ ěr tǎ 雅爾塔yà ěr fā hé ào mǐ jiā 亞爾發和奧米加Yà sù ěr Qún dǎo 亞速爾群島Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特Yè ěr qiāng Hé 葉爾羌河Yī ěr kù cí kè 伊爾庫茨克Yī gē ěr 伊戈爾Yī gē ěr sī 伊戈爾斯Yī sī mài ěr 伊思邁爾Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布爾yīng dài ěr 英代爾Yīng shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 英屬維爾京群島Yīng tè ěr 英特爾Yóu ěr qīn kē 尤爾欽科Yóu jīn · Sài ěr nán 尤金塞爾南yuè dé ěr gē 嶽得爾歌Zā ěr dá lǐ 扎爾達里Zhā yī ěr 扎伊爾Zhān jiāng bù ěr 詹江布爾Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì 職業高爾夫球協會Zhǔn gá ěr 準噶爾Zhǔn gá ěr yì lóng 準噶爾翼龍Zhǔn gé ěr 準格爾Zhǔn gé ěr pén dì 準格爾盆地Zhǔn gě ěr pén dì 準葛爾盆地zhuó ěr bù qún 卓爾不群

ㄋㄧˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vậy (tiếng dứt câu)

Từ điển phổ thông

1. anh, bạn, mày
2. vậy (dùng để kết thúc câu)

Từ ghép 1