Có 1 kết quả:

bǎn shuì

1/1

bǎn shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

royalty (on books)