Có 1 kết quả:

pái fāng

1/1

pái fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

memorial arch