Có 1 kết quả:

dié pǔ

1/1

dié pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genealogy
(2) family tree
(3) same as 譜牒|谱牒