Có 1 kết quả:

niú tóu bó láo ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bull-headed shrike (Lanius bucephalus)