Có 1 kết quả:

niú xìng zi

1/1

niú xìng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 牛性[niu2 xing4]