Có 1 kết quả:

niú lán ㄋㄧㄡˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cattle pen