Có 1 kết quả:

niú lán

1/1

niú lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cattle pen