Có 1 kết quả:

niú pí xuǎn

1/1

niú pí xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis