Có 1 kết quả:

niú pí xuǎn ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

psoriasis