Có 1 kết quả:

niú pí zhǐ

1/1

niú pí zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kraft paper