Có 1 kết quả:

niú pí sè ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

buff (color)