Có 1 kết quả:

niú pí sè

1/1

niú pí sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

buff (color)