Có 1 kết quả:

niú pí cài

1/1

niú pí cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chard (Beta vulgaris), a foliage beet