Có 1 kết quả:

niú shé

1/1

niú shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ox tongue