Có 1 kết quả:

niú jiǎo miàn bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

croissant