Có 1 kết quả:

niú è

1/1

niú è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yoke