Có 1 kết quả:

niú tóu quǎn

1/1

niú tóu quǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bulldog