Có 1 kết quả:

niú tóu quǎn ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄑㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bulldog