Có 1 kết quả:

niú
Âm Pinyin: niú
Unicode: U+725C
Tổng nét: 4
Bộ: níu 牛 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノ一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

niú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bộ ngưu