Có 1 kết quả:

mù gē

1/1

mù gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shepherd's song
(2) pastoral

Một số bài thơ có sử dụng