Có 1 kết quả:

mù quǎn

1/1

mù quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

shepherd dog