Có 1 kết quả:

wù zhǔ dài cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

possessive pronoun