Có 1 kết quả:

wù hòu xué

1/1

wù hòu xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the study of seasonal phenomena (flouring, migration etc)