Có 1 kết quả:

wù liào

1/1

wù liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

material