Có 1 kết quả:

wù wù jiāo huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

barter